DSC100 Revestimento por pulverización de botellas

Revestimento por pulverización O revestimento por pulverización é unha tecnoloxía empregada para revestir a superficie da botella para mellorar as propiedades de deslizamento e brillo das botellas tratadas. Este é un método moi eficaz en comparación con aditivos dentro das botellas ou preformas, xa que non afecta ás propiedades do material. Moitas veces, os aditivos teñen impacto

TOP