Diagrama de circuítos dun sistema de posta a tierra TT

Nunha instalación eléctrica ou nun sistema de subministración eléctrica, un sistema de posta a terra ou un sistema de conexión a terra conecta partes específicas desa instalación coa superficie condutora da Terra por motivos de seguridade e funcionais. O punto de referencia é a superficie condutora da Terra, ou nos barcos, a superficie do mar. A elección do sistema de posta a terra pode afectar

TOP