Transferencia de calor no moldeo por golpe. Importancia da presión de golpe

Este artigo describe unha configuración de proba nun modelo teórico para medir o impacto do aire de lavado e avaliar o custo do aire comprimido fronte á ganancia do coeficiente de refrixeración.

Resistencia ao contacto coa calor do arrefriamento do molde

No moldeo por golpe é extremadamente importante a presión de golpe. Un artigo da Universidade de Aquisgrán cun modelo teórico sobre a importancia da presión en función da xeometría da superficie.

TOP